D66 stelt vragen over hardrijders in Tongersestraat

De lokale fractie van D66 maakt zich zorgen over het hardrijders in de Tongersestraat. Hier is 30 kilometer per uur de maximale snelheid, maar metingen tussen april en september dit jaar zouden volgens de gemeente uitwijzen dat men er gemiddeld 43 kilometer per uur rijdt.

Meerdere bewoners klaagden hier al over bij de gemeente en de wijkagent, omdat er, buiten bordjes voor de 30 kilometer-zone, geen andere maatregelen kwamen. Zoals bijvoorbeeld verkeersstremmingen om de Arriva-bussen te vertragen. D66 vraagt nu aan het stadsbestuur of er aanvullende verkeersmaatregelen kunnen komen, zoals extra bebording of een 30-markering op het wegdek, bijvoorbeeld bij café Tribunal.

Volgens de bewoners zou dit kunnen samenvallen met de aanpak van de Polvertorenstraat, waar een reconstructie voor op de planning staat. Zogenoemde verkeersplateaus, langgerekte drempels, zouden ook een eventuele oplossing van het probleem zijn.

Ook vraagt D66 duidelijkheid over de richtlijnen bij overschrijding van de wettelijk toegestane maximumsnelheid. Want hoeveel kilometer moet er gemiddeld te hard gereden worden alvorens de gemeente overgaat op een andere weginrichting?