Contributie minima vanaf 1 januari vergoed via Volwassenfonds Sport en Cultuur

Maastrichtenaren van boven de achttien jaar, die geen geld hebben om zich aan te sluiten bij een sportclub of cultuurvereniging, kunnen vanaf 1 januari een beroep doen op het Volwassenfonds Sport en Cultuur. Hiermee wordt (een deel van) hun contributie direct aan de vereniging of organisatie overgemaakt.

Het gaat om inwoners met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm. De maximale bijdrage voor sport bedraagt 225 euro, voor cultuur 425 euro. Wanneer de contributie betaald is en er blijft nog geld over, kan dit ingezet worden voor de aanschaf van kleding en materialen die hiervoor nodig zijn. 

Huidige regeling
De regeling vervangt een bestaande declaratiemogelijkheid, die tot het eind van dit jaar geldt. Zowel voor sport als cultuur bedraagt de bijdrage nu nog maximaal 100 euro voor de aanvrager en 50 euro voor elk ander gezinslid dat zich meldt. Dit bedrag wordt overgemaakt aan de inwoners zelf, waardoor niet helder is of het ook daadwerkelijk wordt ingezet voor sport of cultuur. 

De gemeenteraad moet op 27 juni deze plannen nog goedkeuren.