Conclusie Rekenkamer over financiële chaos gemeente: 'Raad onvoldoende geïnformeerd'

De Rekenkamer Maastricht, dat onderzoek doet naar gemeentelijke processen, lichtte deze week aan de gemeenteraad een rapport toe over de gang van zaken rondom het sociale domein. Dit zijn alle gemeentelijke activiteiten op het gebied van werk, zorg, ondersteuning en het laten meedoen van iedereen aan de samenleving. 

Financieel liep het de voorbije jaren flink uit de hand in het sociale domein, waardoor de gemeente moest bezuinigen. Wat de Rekenkamer betreft, kwam er in haar onderzoek één belangrijke conclusie aan het licht: de raad is van te weinig informatie voorzien door het stadsbestuur, om haar controlerende taak te kunnen uitvoeren. En daarmee eventueel te kunnen sturen wanneer het mis dreigde te gaan.