College: ‘Geen belangenverstrengeling rondom vertrekkend wethouder Anita Bastiaans’

Er is geen sprake geweest van belangenverstrengeling rondom het vertrek van wethouder Anita Bastiaans, zo is op te maken uit een brief van het stadsbestuur. Verschillende partijen hadden vragen gesteld naar aanleiding van de nieuwe baan van Bastiaans. De wethouder die verantwoordelijk was voor Sociaal Domein gaat werken bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

Afkoelingsperiode
De partijen CDA, SP, VVD, Forum voor Democratie, Maastricht van NU en 50PLUS hadden gesteld dat het onwenselijk is dat bestuurders tussentijds of meteen na hun wethouderschap gaan werken bij organisaties waarover zij tijdens hun wethouderschap beslissingen hebben moeten nemen. Maar dat is volgens burgemeester Hillenaar nu niet aan de orde. Volgens de regels geldt er alleen een zogenaamde afkoelingsperiode voor betaalde werkzaamheden voor de gemeente.

Besluitvorming gebeurt door college
Burgemeester Hillenaar meldt dat Anita Bastiaans haar sollicitatiebrief naar het COA op 22 augustus verstuurde. Op 27 oktober werd zij aangenomen. In antwoord op de vragen van de partijen laat hij weten dat er dit jaar twee collegebesluiten over het COA waren geweest. Die gingen over het verlengen van de opvang van asielzoekers in het Novotel en het gebruik  van de Mariënwaard als opvang tot 2025. Maar - zo stelt hij - besluitvorming over verzoeken van het COA vindt altijd plaats door het college, en niet door individuele portefeuillehouders.