CDA wil cameratoezicht op milieuperrons

Mensen die weigeren zich te houden aan gemaakte afspraken over het gebruik van milieuperrons en willens en wetens overlast veroorzaken, verdienen geen privacy meer. Daarmee onderbouwt CDA-raadslid Mat Brüll zijn pleidooi om cameratoezicht te realiseren bij de milieuperrons in de stad.

‘We zijn nu al jaren aan het pappen en nathouden en dat helpt duidelijk niet. De zeer vervuilde perrons zijn inmiddels ergernis nummer één en dus moet het college er werk van maken om deze overlast te bestrijden’ zo laat de politicus weten in een brief aan het gemeentebestuur.

Brüll wil van het college op kort termijn een plan van aanpak.