CDA trekt aan de bel om verplicht ecologisch onderzoek bij isolatie woningen

Het CDA wijst het stadsbestuur op een uitspraak van de hoogste rechter in ons land, de Raad van State, die het verplicht stelt ecologisch onderzoek te doen bij het isoleren van woningen. Hierbij wordt gekeken naar de aanwezigheid van vleermuizen, alvorens de werkzaamheden beginnen.

De uitspraak werd gedaan in een zaak elders in het land, maar heeft gevolgen voor de hele branche en het tempo waarin huizen geïsoleerd worden. Want, zoals raadslid Gabrielle Heine van het CDA opmerkt, ecologisch onderzoek is duur en er is volgens haar een tekort aan ecologen. En dat terwijl in het coalitieakkoord van het huidige college het snel isoleren van woningen als doelstelling is opgenomen, om zo de energiearmoede tegen te gaan.

Heine wil van het stadsbestuur weten wat de gevolgen van deze uitspraak zijn voor Maastricht.