Capucijnenstraat blijft afgesloten bij breng- en haalmomenten basisschool

De ‘pilot schoolstraten’ van de gemeente waarbij de Capucijnenstraat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer tijdens breng- en haalmomenten van Basisschool Montessori, blijft voorlopig van kracht. De eerste evaluatie sinds het begin van de proef van 11 mei 2020, toont volgens de gemeente genoeg positieve effecten en ook de basisschool zelf staat er positief tegenover.

Het afsluiten vlak voor en na de lessen van de straat in de binnenstad - twee keer per dag ongeveer 30 minuten-  zorgt voor minder chaos, hectiek en ergernissen, zo blijkt.  Hierdoor zou de sfeer aan de schoolpoort beter zijn. Ook zou er sprake zijn van verbetering van de verkeersveiligheid voor lopende en fietsende schoolkinderen en ouders, minder uitlaatgassen en lawaai en meer fysieke ruimte voor iedereen om op een veilige manier (op 1,5 meter) de kinderen te brengen en te halen. 

Dat laatste vormde sowieso de aanleiding voor het tijdelijk afsluiten van de weg. Afstand houden met al het verkeer was een moeilijke opgave, naar verluid. 

Toch zijn er ook bezwaren. De straat is tijdelijk onbereikbaar en zo verplaatst verkeer en dus overlast zich naar de nabijgelegen straten, denk aan foutief parkeren en drukte. Omwonenden en bewoners van andere wijken zouden hier de dupe van zijn.

De Montessori school laat weten met de tijdelijke afsluiting te willen doorgaan omdat het de verkeersveiligheid voor de kinderen verbetert: minder hectiek en chaos bij het halen en brengen op straat. Ook de omwonenden zouden enthousiast zijn over het effect van het tijdelijk verkeersluw maken van de straat. 

Samen met de school zal de gemeente de komende maanden door middel van enquêtes onderzoeken of er voldoende draagvlak bij ouders en in de buurt bestaat om de ‘pilot schoolstraten’ voort te zetten in de toekomst. Om in de toekomst door te gaan met het afsluiten van de straat is de voorwaarde namelijk dat de proef wel onderbouwd moet zijn. De resultaten deelt de gemeente met de buurt en school waarna zij op basis van de uitkomsten een besluit neemt over het vervolg van de pilot.