Buurt en studenten Orleansplein bezegelen goede relatie op Burendag

Op het Orleansplein vond gisteren op initiatief van bewoners van de Franquinetstraat een buurtbrunch plaats. Men ging in het kader van Nationale Burendag onder het genot van een broodje en drankje met elkaar in gesprek over wat er in de wijk speelt. De buurt en de studenten maakten contact op een laagdrempelige manier om de relatie te verbeteren. Dit viel toevallig samen met de afschaffing van de 1,5-meter regel. Zo laat éen van de initiatiefnemers, Jeroen Vegter weten. 

Tijdens de coronatijd kreeg de buurt vaker te maken met geluidsoverlast van met name studenten, wat ook meteen de aanleiding vormde voor het organiseren van het evenement. Denk hierbij aan feestjes, laat buiten hangen, muziek en gesprekken op straat. Het gebied waar de overlast werd ervaren hoort officieel bij de buurt Brusselsepoort, maar heeft in dit geval vooral betrekking op de bewoners van de Fraquinetstraat en de omwonenden van het Orleansplein. Eigenlijk de buurt achter de Lambertuskerk.

Foto's en copyright: Gerard Heemels 

De architectuur in de wijk in de vorm van woonblokken en omsloten tuinen, zorgt voor geluidsgalming door de hele buurt. Dat is altijd al een pijnpunt geweest, maar dit was afgelopen zomer wel tot een climax voor de buurt gekomen.

Je kunt dan wel in actie schieten en bij hele erge overlast de politie bellen, maar je kunt ook het gesprek aangaan. Vandaar het idee van het organiseren van een burenbrunch. Dan heb je een soort podium om elkaar goed te leren kennen en op een speelse manier wat afspraken te maken. We hebben allemaal verschillende behoeftes en dagritmes. Bij overlast kunnen we dat dan uitpraten. En dat is ook gebeurd.

• Jeroen Vegter, mede-initiator

Op de brunch was een goede afspiegeling van de verschillende bewoners van de wijk. Er waren ongeveer 100 mensen aanwezig waarvan de helft studenten of jonge mensen betrof en de andere helft bestond uit wat oudere bewoners van de wijk. Daarnaast ook nog kinderen. Ook waren vertegenwoordigers van de Universiteit Maastricht aanwezig. De studenten die in de wijk wonen zijn hoofdzakelijk studenten van de UM en de UM voelt zich ook verantwoordelijk voor verstandhoudingen in de buurt. Zij willen dat Maastricht positief tegenover het imago van studentenstad staat. Zeker in dit gebied waar van oudsher al studenten woonden, zo laat Vegter weten.


De buurt is in de loop van de jaren flink veranderd. De stichting buurtbalans vertegenwoordigt buurten die in gesprek gaat met Gemeente Maastricht om de verscheidenheid van inwoners, en daarmee de leefbaarheid in buurten te waarborgen. De stichting is ook nog eens ontstaan in de Fraquinetstraat, zo vertelt Vegter, en dat is volgens hem niet voor niets.

Men heeft ervaren dat het balans houden tussen verschillende bewoners voor een aangename woonomgeving zorgt. Er is met de gemeente afgesproken dat er een bepaald percentage studentenhuizen per straat mag zijn en ook vier niet-studentenhuizen tussen de studentenhuizen moet zitten. De gemeente heeft overigens de brunch ook meegefinancierd.

• Jeroen Vegter, mede-initiator

Vlak na de brunch droegen studenten en bewoners de tent samen naar de Franquinetstraat en hebben zij in privésfeer hun samenkomen zelfs voortgezet. Ieder nam eten en drinken mee en deelde dit met elkaar, maar dat is nog niet alles. Er werden ook nieuwe ideeën geboren. Zoal het organiseren van een Halloween feestje door studenten. Een idee dat dan weer kan worden geventileerd in de buurtapp. De buurtapp heet prikbord Fraquinetstraat waarvoor gisteren zich weer nieuwe mensen hebben aangemeld. Ook nieuwe ideeën voor het plein kwamen ter sprake, over hoe de buurt het Orleansplein kan laten functioneren als ontmoetingsplek. In het kader daarvan werd ook het idee geopperd om in de winter een schaatsbaan op het plein te plaatsen.