Burgerparticipatie binnen Maastricht Sport Akkoord

In juni 2020 startte het Maastricht Sport Akkoord met als doelstelling sporten en bewegen in de stad te bevorderen en vooral toegankelijker te maken. Om maatschappelijk draagvlak te creëren is er een stichting opgericht:  ‘Maastricht Vitale Stad’. Daarbij kiest de gemeente in Maastricht om burgers actief te betrekken bij het investeren in een 'vitaler Maastricht' in de vorm van een burgerinitiatief. Burgers beslissen dus mee waar de jaarlijkse 60.000 euro naartoe gaat. Met al concrete plannen als gevolg.

Sporten en bewegen heeft namelijk ook te maken met de wijk waar je woont bijvoorbeeld. De omstandigheden in je omgeving kunnen namelijk bepalend zijn voor je vitaliteit. Het in contact brengen van mensen met organisaties is daarom belangrijk. Yvon Prince, voorzitter Sportakkoord Maastricht beaamt dat; “De werkwijze is gebaseerd op het samen doen, samen praten. Het moet iets zijn wat uit de mensen zelf komt. De belangrijkste doelstelling is dan ook het verbinden van mensen en organisaties omdat we weten dat context zoals omgeving bepalend is om mensen te stimuleren en aan te zetten tot nadenken over welzijn”, aldus Prince.

Daarnaast betekent dat in wijken waar de omstandigheden minder gunstig zijn dan in andere wijken, men moet kijken naar wat er verbeterd kan worden. “Sport is vaak een middel en geen doel en wij moeten dat middel het doel maken. Wel zo dat het toegankelijker wordt dan dat het nu is. Enerzijds door initiatieven die er nu zijn te stimuleren, zoals de cricket club ondersteunen, betrokkenheid bij projecten zoals Stichting Smile in Heugem en kinderen met een handicap ook te kunnen laten sporten. Anderzijds ook niet sport-gerelateerde investeringen. Denk aan ook het vitaliseren van bridgeclubs, om naast geestelijk bezig te zijn dit te verbinden aan lichamelijk bezig zijn”, zo laat Prince weten.