Burgemeester bepaalt politieke gasten 'Euverdrach vaan de Mach'

Burgemeester Hillenaar gaat niet direct in op het verzoek van de VVD-fractie om de inmiddels afgetreden onderwijsminister Wiersma uit te nodigen voor de ‘Euverdrach vaan de Mach’ volgend jaar. 

De VVD wilde op deze manier de minister, die eerder bepaalde dat de doorstroomtoets voor de lagere scholen vlak voor carnaval zou plaatsvinden, nader kennis laten maken met onze carnavalstradities.

Volgens de burgemeester is het echter ook traditie dat bij de ‘Machseuverdrach’ de burgemeester zelf bepaalt welke leden van het kabinet uitgenodigd worden en dat het daarbij niet wenselijk is dat er in het openbaar al dan niet politiek gemotiveerde verlanglijstjes worden ingediend.

De VVD had de kwestie overigens aangekaart toen het kabinet nog niet gevallen was en Wiersma nog minister, maar bij de beantwoording is burgemeester Hillenaar er van uitgegaan dat het beleid voor de doorstroomtoets hierdoor nog niet veranderd is.