Boze bewoners Old Hickoryplein bieden Servatius zwartboek aan

Buurtbewoners van het Old Hickoryplein hebben samen met SP Maastricht en SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman een zwartboek aangeboden bij woningcorporatie Servatius. Zij zijn boos over hoe de renovatie van hun woningen is verlopen. De actie leidde tot een toezegging van Servatius dat er een gesprek komt.

De renovatie die Servatius organiseerde om de huizen duurzaam te maken, is volgens de bewoners zo slecht verlopen dat ze er in samenwerking met SP Maastricht een zogenaamd zwartboek over hadden gemaakt.

Zwartboek
In het boek doen ze melding van verschillende feiten zoals een gebrekkige organisatie van de werkzaamheden, verkeerde afwerking en slechte communicatie. De renovatie zou het gevolg zijn van achterstallig onderhoud en heeft volgens de bewoners grote gevolgen op hun lichamelijke en geestelijke gesteldheid.

Gesprek
Gisteren togen zij vergezeld door leden van SP Maastricht en Beckerman naar het kantoor van Servatius. Zij droegen een plaat isolatiemateriaal met de tekst ‘ze ISOleren het nooit’ en boden Servatius-bestuurder Leon Breukers hun zwartboek aan. Na het doen van hun verhaal kregen ze van Breukers de toezegging dat er eind deze maand een gesprek zou volgen.