Bomen Aventijnhof blijven staan

De gemeente geeft aan dat de bomen bij Aventijnhof blijven staan. De bewoners maken zich zorgen over de bomen die kort op de woningen staan. Maar, na navraag bij de gemeente door raadslid Mat Brüll van het CDA, heeft de gemeente aangegeven voorlopig geen noodzaak voor kap te zien. 

Brüll trok eerder deze maand aan de bel. Zo laten de bomen veelvuldig takken vallen en staat één boom dusdanig scheef dat dit zorgen wekt. Daarnaast geven de bewoners aan dat de bomen vaak een schaduw leggen over de zonnepanelen, waardoor het opwekken van energie wordt bemoeilijkt. De bewoners geven aan het belang van de bomen in te zien, maar willen ook met een veilig gevoel kunnen wonen. 

Bomen in Maastricht worden eenmaal per drie jaar gecontroleerd op veiligheid. De bomen bij het Aventijnhof zijn afgelopen december voor het laatst gecontroleerd. Bij deze keuring zijn de bomen veilig bevonden. Er zijn volgens de gemeente geen gebreken geconstateerd en de scheefstand vormt geen gevaar. 

Een kap van bomen kan worden overwogen bij een opeenstapeling van hinder, waarvoor de boom aan minimaal drie voorwaarden moet voldoen. Wanneer er sprake is van niet oplosbare wortelopdruk, kans op takken die afbreken, overmatige schaduw of verminderde levenskracht, kan er over worden gegaan op kap. Voorlopig komen de bomen bij Aventijnhof hier nog niet voor in aanmerking. 

Vanwege de start van een nieuw bomenbeheerplan worden de bomen in de wijk Daalhof in 2024 wederom gecontroleerd en onderhouden. Dan zal er opnieuw worden gekeken naar de staat van deze bomen.