Bodemverontreiniging op terrein Groene Poort Oost

Een tegenvaller voor de Groene Poort Oost, het toekomstige buurtpark op oude voetbalvelden van VV Scharn. Op het westelijke deel van het complex is bodemverontreiniging geconstateerd.

Momenteel wordt bekeken hoe ernstig het is en welke oplossing hiervoor kan worden aangedragen. Wat de uitkomst hiervan ook zal zijn, de vrijwilligers achter Groene Poort laten weten dat dit tot waarschijnlijk een vertraging van een jaar gaat leiden.

Het oostelijke veld is schoon. Dit gedeelte kan al worden ingericht, evenals de hoger gelegen plek waar de voormalige kantine stond.

Eerder deze week kreeg Groene Poort Oost nog goed nieuws. Bij de Onze Buurt-verkiezingen ontving het initiatief 4.000 euro aan startkapitaal.