Bodemsanering Tregaterrein start begin 2022

Aan het begin van komend jaar wordt een begin gemaakt met de bodemsanering van het Tregaterrein. De Regionale Uitvoeringsdienst voert eerst nog een onderzoek uit op de vervuilde grond, waarna de definitieve aanpak voor sanering wordt vastgesteld. 

Wat er uiteindelijk dan gebouwd wordt op de grond, is nog onduidelijk. De beslistermijn hierover is opgeschort. Dit omdat de gemeente nog niet alle benodigde gegevens heeft ontvangen om de vergunningsaanvraag voor een Cityhub te kunnen beoordelen.

Mogelijke alternatieve locaties voor de loods van zakenman Rien Leeyen, wanneer er toch gekozen wordt voor woningbouw op het Tregaterrein, zijn er nauwelijks in Maastricht, zo laat het stadsbestuur weten. Vandaar dat bij andere gemeenten in de regio de vraag is uitgezet, of zij eventueel wel plek hebben voor de loods.

De gemeente hoopt halverwege december meer duidelijkheid te hebben over de toekomst van het al jaren braakliggende terrein.


Meer nieuws