Bisdom vraagt bezoekers om basismaatregelen in kerk

Gelovigen wordt gevraagd om vanaf nu weer enkele basismaatregelen rondom corona toe te passen in de Rooms-katholieke kerk. Zo doet het bisdom een oproep aan kerkbezoekers om weer de anderhalve meter toe te passen, om zo ook een bijdrage te leveren in het terugbrengen van het aantal besmettingen.

Ook het dragen van een mondkapje is daar onderdeel van, wanneer kerkgangers zich verplaatsen in de ruimte.

Koren mogen voorlopig nog blijven zingen in de kerk van het bisdom, maar wordt nadrukkelijk aangeraden dit alleen te doen in grote ruimtes met voldoende ventilatie.

Het toepassen van de coronamaatregelen is in gebedshuizen geen verplichting, omdat die grondwettelijk vrijgesteld zijn van maatregelen, iets dat al vanaf het begin van de pandemie voor discussie zorgt.