Bijna tweehonderd projectvoorstellingen ingediend bij Burgerbegroting

Er zijn in totaal 199 projectvoorstellen gedaan voor de Burgerbegroting. Hierbij bepalen Maastrichtse burgers wat er gebeurt met 750.000 euro aan gemeenschapsgeld.

Tot 18 juli konden mensen met ideeën deze indienen voor de tweede editie van het programma.

Verdeling
De meeste voorstellen, 61 in totaal, zijn gedaan in de categorie ‘activiteiten voor verbinden en ontmoeten in de buurt’. Voor ‘vergroenen van parken en straten’ zijn 31 ideeën ingediend en 22 projectvoorstellen zijn gericht op ‘sport-en speelplekken in de buurt’. De overige ideeën zijn verdeeld over de andere zeven categorieën. Zie hier de precieze verdeling.

Vervolg
De komende tijd worden de voorstellen stuk voor stuk bekeken en eventueel aangepast in overleg met de initiatiefnemers. Het stadsbestuur bekijkt vervolgens welke projecten voldoen aan de voorwaarden en definitief meegaan naar het slotevenement. Dat vindt in december plaats en daar wordt door inwoners bepaald hoeveel geld naar welke projecten gaat. 

Ronald van den Hoven