Bestrating ongelijk door boomwortels; ondergrond wordt vernieuwd

De gemeente laat rondom bomen bij parkeervakken en stoepen nieuwe verharding aanbrengen. Op sommige punten ligt de bestrating ongelijk, omdat de boomwortels de stenen of het asfalt omhoog drukken.

Dit wordt nu tegengegaan door de huidige ondergrond te vervangen door gebonden halfverharding, zoals dit materiaal heet.

In juli wordt dit aangebracht rondom alle bomen aan de Wilhelminasingel, waar de nieuwe verharding inmiddels al op enkele plekken ligt. Dit duurt ongeveer vier weken. Na de zomer zijn De Heeg en Daalhof aan de beurt. 

Ronald van den Hoven