Berichten over ‘grensoverschrijdend gedrag’ deken John Dautzenberg

Deken John Dautzenberg van de St Servaas Basiliek wordt beticht van grensoverschrijdend gedrag. Dat meldt dagblad De Limburger. Een brief waarin melding wordt gemaakt van dit feit brengt onrust bij verschillende kerkelijke instanties.

John Dautzenberg zou tijdens een conflict met een medewerker met zijn vuist op tafel hebben geslagen. Het incident leidde ertoe dat de medewerker een klachtenbrief naar het kerkbestuur stuurde. Die werd volgens een van de bestuursleden - die zelf ook moeite had met het gedrag van Dautzenberg -  niet serieus genomen. Zij stapte op, waarna ook Stan Hoen, woordvoerder en bestuursadviseur van de kerk met zijn werkzaamheden stopte.

Hoen stuurde een brief rond waarin hij meldde dat het grensoverschrijdend gedrag van Dautzenberg structureel was. De deken was er al eens eerder voor berispt door het bisdom. Volgens Dautzenberg zelf was die zaak destijds te zwaar aangezet, hij vindt dat er nooit iets onbetamelijks is gebeurd. De brief van Hoen zorgt volgens De Limburger voor verwarring en commotie binnen de parochie, maar ook erbuiten, zoals bij het Graf van Servaas dat de Heiligdomsvaart organiseert. 

John Dautzenberg laat volgens de krant weten niets te begrijpen van de betichtingen. Hij meent dat de kritiek te maken heeft met de vernieuwende rol die hij heeft binnen het Maastrichts landschap van de parochies: om leegloop uit de kerken te voorkomen werkt hij - gesteund door bisdom en bestuur - aan de clustering van parochies. Die veranderingen zouden bij sommigen tegen de borst stuiten.