Belgen laten rotzooi overstromingen door

De Maas kampt, sinds de watersnood van juli, op Nederlands grondgebied met extra vervuiling doordat bij een stuw bij de Belgische grensplaats Lixhe bergen drijvend afval worden doorgelaten. Bij de stuw, die zich enkele honderden meters over de grens bij Eijsden bevindt, hoopt het afval zich op maar wordt nauwelijks iets uit het water gehaald waardoor het vuil grotendeels naar Nederland stroomt.


Vrijwilligers, inwoners en natuurorganisaties maken zich grote zorgen over de schadelijke gevolgen voor de natuur. de organisaties Schone Rivieren en de Maas Cleanup doen daarom een dringende oproep aan de regionale Nederlandse en Waalse overheden en Rijkswaterstaat om gezamenlijk actie te ondernemen. Door het afval bij de stuw van Lixhe zo snel mogelijk te verwijderen kan verdere vervuiling van de Maasoevers zeer effectief worden voorkomen.

Na de zware overstromingen in Limburg, Duitsland en België wordt het steeds duidelijker wat de rivier heeft meegevoerd en nu in grote hoeveelheden afzet op de rivieroevers. Met name vanuit de Belgische provincie Luik stromen er via de Maas grote hoeveelheid afval aan in het grensgebied tussen Nederland en België. Het gaat dan onder meer om kliko’s, picknickbanken, caravans, koelkasten, massa’s boterkuipjes en heel veel ander klein spul. Bij de stuw van Lixhe kan het drijvende watersnoodafval machinaal worden afgevangen, waardoor het niet in de natuur terechtkomt.

Het alternatief is het afval handmatig van de rivieroevers op te ruimen nadat het is doorgestroomd. Dat gebeurde afgelopen zaterdag al. Op vijftig plekken langs de Maas gingen duizenden vrijwilligers op pad om afval op te ruimen. Samen hebben ze meer dan honderd containers aan afval verzameld. Op 18 september vindt World Cleanup Day plaats en worden opnieuw opruimacties georganiseerd, zowel langs de Maas, als langs andere rivieren in Nederland.