Basisscholen krijgen elk 4500 euro om boeken te kopen voor leerlingen

De gemeente wijzigt na een jaar de inzet van het NPO-geld, het Nationaal Programma onderwijs. Dat geld, 1,6 miljoen euro, werd in de coronacrisis door het Rijk toegekend aan gemeenten om opgelopen onderwijsachterstanden weer in te halen.

Zo wordt bijvoorbeeld gestopt met de cultuurbus, het vervoer van school naar een culturele instelling. Hier wordt nauwelijks gebruik van gemaakt.

Leesvaardigheid
Wel gaat er 4500 euro naar elke basisschool om boeken aan te schaffen. "Zeventien procent van de mensen in Maastricht is laaggeletterd. Dat vind ik te veel", aldus wethouder Johan Pas. Met de investering hoopt de gemeente de leesvaardigheid te bevorderen.

Brugfunctionarissen
Ook verdubbelt het aantal brugfunctionarissen. Dit zijn onafhankelijke contactpersonen tussen de school, ouders en de buurt. Op vijf basisscholen waren deze al actief. Dit worden er nu tien. Ook op het voortgezet onderwijs komen daarnaast brugfunctionarissen. Drie stuks; op het Bonnenfanten college, Terra Nigra en VMBO Maastricht. 

Ronald van den Hoven