Archief Mathieu Segers tot academisch erfgoed verheven

De Universiteit Maastricht benoemt het Europa Archief, dat onder leiding van de afgelopen december overleden prof. dr. Mathieu Segers is opgezet, tot academisch erfgoed. Als eerbetoon krijgt het archief ook zijn naam: Europa Archief Mathieu Segers. 

Samen met het team van Studio Europa Maastricht werkte Segers sinds 2018 aan het archief op verzoek van de provincie. De aanleg van een Europa Archief moest het Europees Erfgoedlabel ondersteunen dat de provincie kreeg voor het Verdrag van Maastricht. 

Privé-archieven
In het Europa Archief Mathieu Segers worden documenten samengebracht over de diepere achtergronden en de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht, de EU en de euro. Het archief bevat dossiers uit institutionele archieven, zoals scans van archieven van het ministerie van Buitenlandse Zaken, maar ook uit privénalatenschappen van personen die van groot belang zijn geweest voor de geschiedenis en ontwikkeling van de EU.

Ontwikkelen
Studio Europa Maastricht zal het Europa Archief Mathieu Segers de komende jaren verder ontwikkelen, mede ter ondersteuning van het Europees Erfgoedlabel.