Amby in Limburgse top 3 van beste buurten in Limburg

De wijk Amby staat op een tweede plaats als het gaat om de ‘best gewaardeerde buurt van Limburg’. Dat valt af te lezen uit de lijst die samengesteld is door Nextdoor, de organisatie die wereldwijd informatie verzameld over buurten en de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Amby kreeg in het buurtonderzoek, dat op landelijk niveau onder 32.000 mensen werd gehouden, het rapportcijfer 8,21. De wijk Douve Weien in Heerlen is met het cijfer 8,38 de best gewaardeerde buurt in Limburg.

Het onderzoek richtte zich op zes thema’s: contact met de buren, het helpen van buren, de sociale cohesie (samenhang) in de buurt, de voorzieningen, de ervaren veiligheid en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen.