Ambulancezorg: "gemeente heeft er niets over te zeggen"

De gemeente Maastricht heeft geen sturende rol of zogeheten ‘beslissingsbevoegdheid’ als het gaat om de uitvoering van de ambulancezorg in Zuid-Limburg. Zo liet wethouder Anita Bastiaans tijdens een domeinverandering  van de gemeenteraad blijken.

Dat betekent ook dat de gemeenteraad dus geen invloed kan uitoefenen op het voorgenomen fusiebesluit ambulancevoorziening Limburg-Noord en Zuid-Limburg. Iets dat de SP wil tegengaan met een ingediende motie medio december, die werd gesteund door meerdere partijen. Ook bij de zorg van de SP dat het uitbesteden aan particulieren de zorg verslechtert, kan de gemeente niet helpen. De ambulancezorg wordt namelijk betaald door de zorgverzekeraars en uitgevoerd volgens een landelijk vastgesteld kader met wetten.

Of de SP de motie intrekt, is niet duidelijk. “Het is duidelijk dat we in mening over de kwestie verschillen. Of we nog erover gaan stemmen, zal ik met de fractie bespreken”, aldus Ariane Schut van de SP.