Alle resterende huurcontracten Muse door verhuurder ontbonden

Alle nog niet opgezegde huurcontracten voor een studio in Muse, zijn door verhuurder Nido Living alsnog ontbonden. De aanbetalingen en borg worden terug overgemaakt aan de studenten.

Muse in Randwyck is volgens verhuurder Nido Living nog steeds onbewoonbaar door waterschade. Het was de bedoeling dat huurders rond de jaarwisseling hier konden intrekken. Eerder lieten al honderden studenten uit eigen beweging hun contract ontbinden.

Geldigheid contracten

Nido Living laat weten dat het nog steeds niet duidelijk is wanneer het gebouw beschikbaar wordt. Daardoor klopt de ingangsdatum op de contracten niet meer en zijn deze ook niet meer geldig, volgens Nido.

Voorrang
De gedupeerde studenten krijgen voorrang op een studio wanneer het gebouw wel woonklaar is, zo is hen toegezegd.

Ronald van den Hoven