Afvalcontainers voor luiers en incontinentiemateriaal

Vanaf 1 oktober is het mogelijk om luiers en incontinentiemateriaal apart in te leveren op diverse milieuperrons.

De gemeente heeft een zevenentwintigtal speciale containers verspreid over de stad neergezet. Om de luiers en/of het incontinentiemateriaal apart te kunnen inleveren is mogelijk om bij de gemeente je huidige milieupas te laten activeren voor de afvalcontainers. De gemeente heeft gekozen voor dit systeem om te voorkomen dat er restafval in de containers wordt gedumpt.

De gemeente brengt de inhoud van de container naar de eerste volwaardige luierverwerkingsinstallatie in Weurt, in de buurt van Nijmegen. Daar wordt het afval onder hogedruk en hoge temperatuur gerecycled. Vervolgens worden uit afval biogas, mestkorrels en plastic voor de auto-industrie gemaakt. 

Om de luiercontainers te kunnen plaatsen zijn op veel perrons de PMD- en de papiercontainers vervangen. De gemeente heeft vooral gekozen om PMD-containers te vervangen omdat deze bijna zijn afgeschreven en vaker geleegd worden dan andere containers. Dit komt omdat het bedrijf dat het plastic afval recycled zich in de buurt van Maastricht bevindt.

Door de komst van de luiercontainers kan de restzak, die bij hoogbouw en in de binnenstad nu nog wekelijks wordt opgehaald, slechts twee keer per maand aan de straat worden gezet. 

De luiercontainers zijn onderdeel van het plan van de gemeente om 2030 afvalloos te zijn. 

Naar verwachting zullen ongeveer 10.000 huishoudens gebruik gaan maken van luiercontainers.