Aanpak overlast in natuurgebied Maasvallei

Staatsbosbeheer gaat de in slechte staat verkerende rasters en poorten aan de toegangswegen tot het natuurgebied Maasvallei bij Itteren en Borgharen na de zomer vervangen.

Aanleiding is de toenemende overlast in het gebied door recreanten en vissers die er ‘s nachts verblijven, het achterblijvend afval en diverse recreatieve activiteiten die volgens de beheerder ‘niet goed passen’ in het natuurgebied. Het gaat dan met name over de stukken langs de oevers.

Om tot een duidelijke regelgeving te komen, overlegt Staatsbosbeheer ook met Rijkswaterstaat, de beheerder van de aangrenzende gebieden. Besproken is dat de BOA’s van Staatsbosbeheer ook daar handhavend kunnen optreden en bekeuringen kunnen uitschrijven.