Maastricht denkt aan experiment basisinkomen

Het basisinkomen is een uitkering voor iedereen. Een maandelijkse toelage waar de ontvangers niets voor hoeven te doen en waarmee voorzien kan worden in de eerste levensbehoeften. Wethouder Willems organiseerde afgelopen weekend een bijeenkomst om te kijken welke ideeën er over dit onderwerp bestaan in de stad.

Nu de landelijke overheid steeds meer taken overhevelt naar gemeentes wordt duidelijk dat er een groot beslag wordt gelegd op het gemeentelijke ambtenarenapparaat. Daarnaast wordt er van de burger meer eigen verantwoordelijkheid verwacht en moet de burger meedoen in de participatiemaatschappij. Er wordt druk nagedacht over alternatieven voor uitkeringen en toeslagen die eenvoudiger te organiseren zijn en die wellicht op de lange termijn meer opleveren. Het basisinkomen wordt gezien als interessant experiment en kan veel voordelen hebben. Maar als er in Maastricht een basisinkomen komt, voor wie is dit dan geschikt? Hoe moet een experiment er uit gaan zien?

Drie raadsleden, Marlise Korsten (GroenLinks), Jan Hoen (Maastrichtse Volks Partij) en Michel Severijns (VVD) laten hun licht schijnen overp dit onderwerp.