Proef met duurzame bevoorrading horeca binnenstad

De komende vier maanden wordt er in de binnenstad geëxperimenteerd met een vaste plek van waaruit de horeca wordt bevoorraad. Met een rolcontainer worden de bestelde producten vervolgens naar de café's en restaurants gebracht.

Deze proef past in het duurzaamheidsprogramma van de gemeente Maastricht. De vrachtauto's worden op het centrale verdeelpunt aangesloten op een groene electriciteitsvoorziening. Geen uitlaatgassen tijdens de bevoorrading dus. Het verdeelpunt komt aan de noordkant van het Vrijthof en van hieruit vertrekken de rolcontainers naar de restaurants en café's. Wethouder Van Grootheest laat weten dat de proef eind oktober wordt geëvalueerd met de betrokken partijen. Als de proef goed verloopt wordt gekeken of de duurzame horeca-bevoorrading over de hele binnenstad kan worden uitgerold.

In deze pilot werkt de gemeente samen met de Sligro, Green Deal Zero Emissions en Maastricht Bereikbaar.