Onderzoeker UM: ICT-projecten overheid onnodig vaak fiasco

Niels Groen onderzocht waarom grote overheids-ICT-projecten vaak uitdraaien op debakels. Morgen verdedigt hij zijn proefschrift 'The Never-ending Project: Understanding E-gouvernment Project Escalation'.

Volgens de promovendus is er in dergelijke situaties sprake van ‘escalerend commitment’, waarbij bijvoorbeeld de reeds gemaakte kosten worden aangevoerd als reden om nog meer te investeren. En dat komt voort uit de aanpak van dergelijke grote projecten: de onhaalbaarheid blijkt pas in een vergevorderd stadium, als omkeren onmogelijk lijkt. Kleinere stappen maken, lijkt de oplossing. “Een aantal projecten dat een specifiek hiervoor bedoelde aanpak hanteerde, laat zien dat door in kleine stappen voorwaarts te gaan en producten incrementeel op te bouwen, escalerend commitment kan worden vermeden. Bij deze aanpak ontstaat inzicht in de haalbaarheid van het project op het moment dat de belangen nog klein genoeg zijn om van koers te wijzigen of te stoppen als dat nodig is.”

Het bureau van deskundigen, dat ingesteld wordt naar aanleiding van de Commissie Elias, dat toe gaat zien op grote IT-projecten om verspilling van overheidsgeld te voorkomen, is volgens Groen niet de oplossing. “Het effect van dit bureau kan zijn dat er een nog grotere druk komt te staan op opdrachtgevers van projecten om te slagen, omdat bij falen direct extern wordt afgerekend. Problemen krijgen dus de kans om langer door te woekeren. Alleen als het in kleine stappen valideren van de plannen de norm wordt, en daarmee het wijzigen of stoppen van projecten als een kenmerk van krachtig opdrachtgeverschap gezien wordt, heeft deze maatregel kans van slagen.”

Niels Groen verdedigt zijn proefschrift ‘The Never-ending Project: Understanding E-government Project Escalation’ op donderdag 18 juni om 10 uur aan de Universiteit Maastricht.


Meer nieuws