Eindhalte tram aan Mosae Forum verder onderzocht

De gemeente en de provincie Limburg hebben de twee varianten voor de tijdelijke eindhaltes van de tram Hasselt - Maastricht onderzocht. De afgelopen maanden zijn de opties voor een eindhalte aan de Boschstraat en aan het Mosae Forum onder de loep genomen. Besloten is om de halte aan het Mosae Forum verder te onderzoeken.

Deze eindhalte komt beter uit de bus omdat de halte aan de Wilhelminabrug ligt en er in de toekomst makkelijker een verbinding met het station kan worden gemaakt. Eindhalte Mosae Forum wordt de komende maanden diepgaander onderzocht en na de zomer worden de resultaten gepresenteerd. De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn wordt nauw betrokken bij het proces. Ook de Vlaamse Minister van Mobiliteit is op de hoogte van deze voorkeur en heeft, volgens de gemeente Maastricht, aangegeven dat hij de resultaten van de studie met belangstelling tegenmoet ziet.

Oorspronkelijk zou het eindpunt van de tramlijn aan het NS station in Maastricht liggen. Maar door problemen met de draagkracht van de Wilhelminabrug en de Bassinbrug en de hierdoor hoog oplopende extra kosten is in februari besloten om het tracé aan te passen. Dit tot ergernis van de Vlamingen, maar de halte aan Mosae Forum is een tijdelijke halte en zal ergens in de toekomst worden door getrokken naar het NS station.