Twintig vierkante meter-eis studentenkamers van de baan

Het College van B&W heeft een motie die was ingediend door de VVD overgenomen. Dat betekent dat de minimale grootte voor studentenkamers van twintig vierkante meter wordt losgelaten.

Maar zover is het nog niet. Het college moet eerst het beleid aanpassen en de eis uit het bestemmingsplan halen en dat kost tijd. Toch wil de gemeente dit voor het zomerreces rond hebben, en dat is al over twee weken. Daarna kan hier direct door handhaving op worden ingespeeld. De eis van twintig vierkante meter voor studentenkamers en vijftig vierkante meter voor appartementen wordt dus losgelaten.

Bij eigenaren van studentenpanden was onrust ontstaan sinds de gemeente vorig jaar het bestemmingsplan is gaan handhaven. Uit de eerste resultaten bleek dat de helft van alle gecontroleerde panden is afgekeurd. De eigenaren en bewoners hebben inmiddels een brief ontvangen waarin staat dat hun pand moet worden ontruimd. Zo ver zal het voor de meesten nu niet gaan komen, maar zolang het bestemmingsplan nog niet is aangepast blijven de oude afspraken van kracht.

Michel Severijns, fractievoorzitter van de VVD liet weten dat als, in het ergste geval, de gemeente toch blijft handhaven op dit punt en het komt tot een rechtzaak met een pandeigenaar, de rechter de eigenaar in het gelijk zal stellen omdat het bestemmingsplan momenteel wordt aangepast.