PvdA-Maastricht: huren bevriezen, mes in topsalarissen corporaties

PvdA Maastricht presenteert haar 'Actieplan betaalbaar wonen'. Hierin stelt zij dat de huren van sociale huurwoningen in Maastricht niet langer fors mogen stijgen, de verkoop van woningen door corporaties moet stoppen en dat het mes in de interne kosten kan, waarbij de directies het voorbeeld behoren te geven door salaris in te leveren.

De PvdA speelt hiermee in op de hoge prioriteit die het nieuwe college van burgemeester en wethouders volgend jaar wil geven aan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen van woningcorporaties. De PvdA stelt de andere partijen in de gemeenteraad voor hierover nog deze maand, voorafgaand aan behandeling van de kaderbrief 2015, te overleggen.

 De PvdA-Maastricht gooit met het actieplan de knuppel in het hoenderhok bij de woningcorporaties. “De corporaties moeten onmiddellijk stoppen met forse verhogingen van de huren”, zegt Antoine van Lune, woordvoerder volkshuisvesting van de fractie.

 De Maastrichtse corporaties moeten het voorbeeld van corporaties elders in het land volgen en hooguit een tot het inflatieniveau beperkte huurverhoging doorvoeren. De huren mogen bij een wisseling van huurder ook niet langer extra worden verhoogd, aldus de PvdA.

 “De corporaties moeten verder stoppen met het verkopen van woningen”, zegt Van Lune. Zo lang er een tekort aan sociale huurwoningen is, is het volgens de PvdA onacceptabel dat het huidige verkoopbeleid doorgaat. Voorkomen moet worden dat het tekort aan betaalbare woonruimtes in Maastricht nog groter wordt, en dat het beheer door versnippering lastiger wordt.

(Bron: Persbericht PvdA Maastricht)

 

De Maastrichtse woningcorporaties zijn te duur, zo blijkt uit vergelijking van hun kosten door de PvdA Maastricht. Van Lune: “De corporaties moeten het mes in eigen vlees zetten. Ze zijn nu veel te veel geld kwijt aan de kosten van de eigen organisatie. Er zijn voldoende corporaties die hebben laten zien dat het goedkoper kan.”

 

De PvdA in Maastricht bepleit dat bij de betrokken corporaties de directeur-bestuurder nog dit jaar het goede voorbeeld geeft. “De topsalarissen in de Maastrichtse volkshuisvesting zijn simpelweg te hoog. Een lager salaris is zeker in deze sector niet meer dan redelijk”, aldus Van Lune.

 

De woningcorporaties moeten ook meer lucht krijgen door afschaffing van de zogenaamde Verhuurdersheffing. Dat is een extra belasting die eerder landelijk werd opgelegd. Volgens de PvdA Maastricht is de verhuurdersheffing een ramp gebleken voor de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen.

 Van Lune: “Wij zullen daarom in een motie de gemeenteraad om een uitspraak vragen tegen deze extra heffing. Landelijk oefenen we binnen de PvdA druk uit om deze desastreuze belasting te verminderen en het liefst af te schaffen”.

 Het Actieplan Betaalbaar Wonen volgt op een brief van wethouder Van Grootheest, waarin deze onderschrijft dat Maastricht kampt met een tekort aan huurwoningen. Dit komt door lokale problemen van de woningcorporaties en de verhuurdersheffing die ze moeten betalen aan Den Haag. In de afgelopen jaren hebben de Maastrichtse woningcorporaties de huren fors verhoogd, vele betaalbare huurwoningen verkocht en weinig geld uitgegeven aan het onderhoud van woningen.

 Met het oog op het betaalbaar houden van toekomstige woningen werkt de PvdA nog aan een apart voorstel, dat voor de zomervakantie zal worden gepresenteerd. Daarbij zal worden ingespeeld op de creativiteit van Limburgse architecten, bouwers en volkshuisvesters.