VVD: 'Handhaving twintig vierkante meter studentenkamer moet opgeschort.'

De VVD wil dat de handhaving van minimaal 20 vierkante meter per studentenkamer wordt opgeschort en dient volgende week tijdens de raadsavond een motie in.

Fractievoorzitter Michel Severijns laat weten dat er in de binnenstad weinig kamers te vinden zijn die groter zijn dan 20 vierkante meter. De vijftig vierkante meter voor apartementen mag ook los worden gelaten aldus Severijns. Dat betekent dus niet dat de controle op studentenpanden, die nu gaande is, moet worden stopgezet. 'Controle op brandveiligheid moet gewoon doorgaan, maar nu de maximum oppervlakte van studentenkamers ter discussie staat moet er snel duidelijkheid komen', zegt Severijns. 'Omdat al heel wat eigenaren en bewoners een brief van de gemeente hebben ontvangen waarin staat dat hun pand ontruimt moet worden is duidelijkheid gewenst.' Severijns ziet, als de gemeente blijft handhaven, straks een straatbeeld met leegstaande panden. 'Dat kan nooit de bedoeling zijn'. Wel hamert Severijns op het feit dat eigenaren beter moeten overleggen met de studenten als er overlast is en dat er per pand een aanspreekpunt zou moeten zijn. Een aantal panden hebben bijvoorbeeld al een telefoonnummer bij de voordeur dat gebeld kan worden als er bijvoorbeeld vuilniszakken staan die er niet horen.