Annemarie Penn-te Strake wordt op 1 juli benoemd tot burgemeester van Maastricht.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Plasterk besloten Mw. Annemarie Penn-te Strake voor te dragen voor benoeming door de Koning als burgemeester van Maastricht per 1 juli 2015.

Na deze voordracht rest nog de formele benoeming door de Koning. Een benoeming als burgemeester is voor een periode van zes jaar, maar de burgemeester kan één of meerdere keren voor eenzelfde periode worden herbenoemd.

Annemarie Penn-te Strake is nu nog lid van het College van Procureurs Generaal bij het Openbaar Ministerie in den Haag. Zij is geen lid van een politieke partij