Bezitters studentenpanden ongerust

Bij bezitters van studentenpanden is onrust ontstaan nu het er op lijkt dat een groot aantal studentenwoningen door de gemeente zullen worden afgekeurd.

De gemeente Maastricht is in januari 2014 begonnen met de controle van kamerverhuurpanden onder de noemer ‘Veilige Kamers’. Handhavers van de gemeente controleren kamerverhuurpanden waarbij de brandveiligheid van de panden gewaarborgd moet zijn en het gebruik strookt met het geldende bestemmingsplan.

Uit een intern rapport dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Maastricht en dat in handen is van de firma Huizen Beheer Maastricht valt op te maken dat tot maart van dit jaar 80 van de 500 te screenen panden gecontroleerd zijn. Hiervan blijkt ruim de helft in strijd met bestemmingsplan. Dit betekent dat de meeste kamers te klein zijn en niet voldoen aan de minimum oppervlakte van 20 vierkante meter.

De eigenaren van deze panden zouden inmiddels door de gemeente op de hoogte zijn gebracht en ook de huurders hebben een brief ontvangen.

Huib van Gastel van Huizen Beheer Maastricht organiseert komende dinsdag een bijeenkomst waar bezorgde eigenaren hun zegje kunnen doen. Van Gastel liet RTV Maastricht weten dat een dialoog met de gemeente zijn prioriteit heeft.

Bij de gemeente Maastricht was niemand voor commentaar bereikbaar.