SPM wil huisbezoek voor 75-plussers

De Senioren Partij Maastricht (SPM) wil van het gemeentebestuur weten hoe het zit met de eenzame ouderen in onze stad.

De fractie heeft namelijk gehoord dat bij een project in Rotterdam, waarbij huisbezoeken werden gebracht aan 75-plussers, het eenzaamheidsgevoel onder ouderen is afgenomen. De Senioren Partij vraagt zich nu af of in Maastricht niet zo’n zelfde project opgezet kan worden.