600 Nieuwe studentenwoningen in Randwyck

Op het terrein van de campus in Randwyck zullen 600 nieuwe studentenwoningen komen. Net als de andere 252 wooneenheden die daar al staan gaat het om tijdelijke flexibele woningen.

Ze zijn nodig om een piek in de studentenwoningnood - zoals die zich begin dit studiejaar voordeed - te voorkomen. Voor de units - waarvan het gros gemeubileerd wordt aangeboden en die ongemeubileerd rond de 560 euro per maand kosten - wordt extra geïnvesteerd in kwaliteit, zowel in het aanzien van de woonblokken als de groene ruimte eromheen. Op 30 maart is er voor de omwonenden een informatieavond. Omdat de tijd krap is om de nieuwe plekken voor 1 september in de verhuur te krijgen blijft de gemeente zich ook richten op andere maatregelen om de studentenwoningmarkt te reguleren, zoals het stimuleren van hospitaverhuur en het inzetten van aanbod in Sittard-Geleen en Heerlen.   

Foto: Archief 2020