538.000 euro subsidie voor MUMC+ van Koningin Wilhelmina Fonds voor onderzoek naar uitgezaaide borstkanker

Het MUMC+ heeft van het Koningin Wilhelmina Fonds 538.000 euro subsidie gekregen voor een onderzoek dat kan zorgen voor een betere behandeling bij naar de lymfeklieren uitgezaaide borstkanker. 

In Nederland krijgtj één op de zeven vrouwen een vorm van borstkanker. Als bij diagnose sprake is van een lymfeklieruitzaaiing in de oksel dan volgt er chemotherapie gevolgd door een operatie. Eerder onderzoek leert dat bij één op de drie patiënten na chemotherapie geen uitzaaiing meer in de oksel aanwezig is en worden de lymfeklieren ‘onnodig’ operatief verwijderd. Het probleem is dat de overbodige uitname van de klier pas achteraf in het laboratorium geconstateerd kan worden. De  operatie van de oksel (okselkliertoilet) gaat vaak gepaard met veel bijkomende klachten, zoals bijvoorbeeld lymfeoedeem met als gevolg vochtophoping in de betreffende arm en bewegingsbeperking.

Het MUMC+ bekijkt nu of aan de hand van beeldvormende onderzoeken (echografie, MRI en PET-CT) en tumorkenmerken voorafgaand aan de operatie een nauwkeurigere uitspraak kan worden gedaan over de lymfeklieruitzaaiing van een patiënte. Het onderzoek waarvoor het ziekenhuis de subsidie ontvangt wordt geleid door nucleair radioloog i.o. dr. Thiemo van Nijnatten. De bedoeling is dat in de toekomst beter bepaald kan worden of en in welke mate er een okseloperatie uitgevoerd moet worden. Het project draagt draagt op die manier bij aan een verbeterde okselbehandeling op maat voor toekomstige patiënten. “En zorgt zo voor ook voor een duurzame gezondheidszorg”, zo laat van Nijnatten weten.