UM: Gunstige vooruitzichten hbo'ers

Uit onderzoek van ROA, het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van de Universiteit Maastricht, blijkt dat de vooruitzichten voor afgestudeerde hbo'ers goed zijn. De conclusie van het rapport is dat de arbeidsmarktpositie van hbo'ers vijf jaar na het behalen van hun diploma nog sterker is dan kort na het afstuderen.

75% van de afgestudeerde hbo'ers die in 2011 geen zicht hadden op een vaste baan werkte in 2015 in vaste dienst. Deels kan dit worden verklaard door de aantrekkende economie, maar ook door de groeiende competenties van afgestudeerden. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat het overgrote deel van de afgestudeerden dat een jaar na afronding van de hbo-opleiding werkloos was, vijf jaar later werk heeft gevonden. Bovendien heeft meer dan de helft van deze groep werk op hbo-niveau.