271.174,- voor Maastrichts onderzoek naar Prikkelbare Darm Syndroom

De Maag Lever Darm Stichting heeft € 271.174,- toegekend aan het onderzoek dat vanuit het MUMC+ wordt gedaan naar het in kaart brengen van de rol die bacteriën spelen bij het ontstaan van het Prikkelbare Darm Syndroom.

De Maag Lever Darm Stichting financiert binnen de subsidielijn ‘Right on Time’ jaarlijks veelbelovende wetenschappelijke onderzoeken ter bevordering van vroege opsporing van spijsverteringsziekten. Dr. John Penders en zijn team doen vanuit Maastricht onderzoek naar het in kaart te brengen welke bacteriën een rol spelen bij het ontstaan van Prikkelbare Darm Syndroom.

Prikkelbare Darm Syndroom
Deze chronische darmaandoening komt veel voor, naar schatting bij ruim 10% van alle Nederlanders. Zij kampen met klachten als buikpijn, buikkrampen, problemen met de stoelgang, een opgezette buik of winderigheid. Naast de lichamelijke klachten ervaren zij ook onzekerheid en stress. De diagnose wordt alleen gesteld als er geen andere verklaring voor de symptomen is te vinden. De enige manier om de diagnose te stellen is het in kaart brengen van klachten en het beloop hiervan te monitoren. De zoektocht naar een passende behandeling of leefstijladvies is op dit moment vaak nog lang en teleurstellend.  

Dr John Penders kreeg van Maag Lever Darm Stichting een bedrag van € 271.174,-. MLDS kent in totaal ruim 1 miljoen toe aan veelbelovende onderzoeken gericht op de vroege opsporing van spijsverteringsziekten.