260 Wooneenheden voor studenten op parkeerplaats Randwyck

Er worden mogelijk 260 zelfstandige studentenwoningen gebouwd op het Walter Hallsteinplein langs de Universiteitssingel in Randwyck. De haalbaarheid van dit plan wordt momenteel onderzocht.

Hiermee wordt een vervolg gegeven aan onder meer de woonprogrammering studentenhuisvesting, waarin Randwyck is aangewezen als een gebied voor grootschalige huisvesting voor studenten.

Eerder werden er in die wijk 252 wooneenheden toegevoegd op het terrein van de campus, en daar worden er op korte termijn nog 600 bijgebouwd. 

Indien woningcorporatie Maasvallei, dat de 260 woningen langs de Universiteitssingel in bezit krijgt, en de gemeente ergens komend half jaar concluderen dat het plan haalbaar is, wordt een overeenkomst gesloten zodat ze ook gerealiseerd kunnen worden.