Plannen voor distributiecentrum op Trega terrein

Er heerst verbazing over een nieuw plan rondom het Trega terrein.

Het braakliggende gebied in de wijk Limmel heeft sinds het voorjaar een andere juridisch eigenaar. Die organisatie - gehuisvest op hetzelfde adres als de eerdere eigenaar NaGa Solar - heeft eind vorige week laten weten een een groot distributiecomplex te willen vestigen op het terrein, zo laat het stadsbestuur weten.

Over de bestemming van het Trega Terrein voeren zowel de gemeente, buurtnetwerk Limmel, als de afgevaardigden van NaGa Solar al langere tijd discussie. Waar buurtbewoners graag woningbouw op het terrein zien, zet de gemeente liever in op een mix van huizen en bedrijven. Voor de herindeling van de plek loopt op dit moment nog een onderzoek. Woningbouw op in ieder geval een deel van het gebied lijkt daarbij zeker mogelijk. 

Het recente plan om er nu een distributiecentrum te zetten heeft dan ook tot grote verbazing geleid bij zowel het buurtnetwerk als de gemeente. Binnen de geledingen van de eigenaar van het Trega terrein is duidelijk sprake van uiteenlopende opvattingen, zo stelt het stadsbestuur.

De komende tijd wordt onderzocht hoe de zaak juridisch in elkaar steekt. Samen met het buurtnetwerk en Mourik - de eigenaar van het aangrenzend Zinkwit terrein - gaat men zich over het nieuwe plan buigen.