Kamer van Koophandel biedt overzicht regelingen voor hulp waterschade

De overstromingen van anderhalve week geleden zorgden ervoor dat vele Maastrichtse bedrijven schade ondervonden en soms zelfs de deuren moesten sluiten. De overheid kan de ondernemers bij de gevolgen van de ramp steunen. Naast de Wet tegemoetkoming schade bij rampen mag men nu ook een beroep doen op een aantal coronaregelingen die helpen bij omzetverlies als gevolg van waterschade. Om mensen in de wirwar van regelingen beter wegwijs te maken, heeft de Kamer van Koophandel een overzicht gemaakt van de belangrijkste regelingen.

Het overzicht is te vinden op de site KVK /advies-en-informatie wetten en regels wateroverlast en geeft inzicht in nogal wat regelingen. Zo is er de Wet tegemoetkoming schade bij rampen, de regeling ‘Onwerkbaar weer’ en  de tegemoetkoming bij Schade aan Gewassen. Maar ook de actuele coronaregelingen kunnen mogelijk helpen, net zoals ook regelingen vanuit de Participatiewet die mensen ondersteunt als ze door de watersnood  plotseling zonder inkomen zitten. 

Ondernemers die getroffen zijn door de overvloedige regenval of overstromingen krijgen op de site ook tips hoe men via de verzekering de schade vergoed kan krijgen en hoe men zo snel mogelijk weer kan heropenen.