Raad van Commissarissen L1 stapt op

De drie zittende leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van L1 leggen per 1 augustus hun functie neer.

 

Dat doen zij in navolging van de eerder door de RvC ontslagen directeur Peter Elbers.

Het betreft voorzitter Hans Coppus, Mirjam Depondt en Raoul Willms. Barbara van Hussen, die eind april door de Ondernemingskamer werd aangesteld als commissaris blijft haar functie wel uitoefenen. 

Het drietal laat aan L1 weten, deze stap te zetten vanuit het besef dat het belang van de Limburgse zender voorop staat. De organisatie heeft volgens hen een frisse start nodig. Met het neerleggen van hun functie hopen de voormalige commissarissen dat er ruimte ontstaat voor het constructief bouwen aan de toekomst van de organisatie. 

De Raad van Commissarissen van de omroep L1 stapte in februari naar de Ondernemingskamer in Amsterdam. Zij wilde op die manier een einde proberen te maken aan het conflict tussen enerzijds het L1-personeel & de ondernemingsraad en anderzijds de bestuurder Peter Elbers en de RvC. De Ondernemingskamer besloot daarop tot het instellen van een onderzoek naar de interne problemen bij L1. Job van der Have werd op dat moment als tweede bestuurder benoemd naast Elbers en de RvC werd uitgebreid met Barbara van Hussen, als vierde commissaris met een beslissende stem.