Politieke zorgen over mogelijke overplaatsing dak- en thuislozen Overmaze

Partijen SP en Groep Gunther maken zich zorgen over de dak- en thuisloze bewoners van Leger des Heils dag- nachtopvang Overmaze.

Beide partijen zouden van de cliëntenraad van het Leger des Heils hebben vernomen dat de bewoners per september weer overgebracht worden naar Singel 9, hun oorspronkelijke plek op de Statensingel.   De dak- en thuislozen zitten in Overmaze vanaf het begin van de coronapandemie omdat men op de opvanglocatie Singel 9 de coronamaatregelen niet in acht kon nemen. Zowel partij SP als Groep Gunther vinden de verhuizing een kwalijke zaak. Het pand Singel 9 is op dit moment niet geschikt voor bewoning, stellen de partijen. Het Leger des Heils zelf laat weten het daarmee eens te zijn en noemt de herhuisvesting geen optimale keuze, maar wel de enige optie zolang er geen nieuwe locatie is gevonden. Met de gemeente Maastricht is afgesproken dat er sowieso gezamenlijk zal worden gezocht naar een geschikte nieuwe locatie ter vervanging van Singel 9.

De organisatie  gaat ervan uit dat verhuizing van de dag- en nachtopvang pas aan de orde is op het moment dat de coronamaatregelen opgeheven zijn en de 1,5 meter afstand niet meer gehandhaafd hoeft te worden, zoals eerder met de gemeente is afgesproken. In tegenstelling tot de eerdere landelijke ontwikkelingen, is het gezien de huidige situatie rond de deltavariant van het coronavirus niet de verwachting dat de coronamaatregelen in september afgelopen zullen zijn en dat verhuizing in die maand aan de orde is, zo meldt het Leger des Heils.  De gemeente benadrukt in een reactie dat zolang de anderhalve meter geldt, de bewoners in Overmaze mogen blijven.