Aandacht gevraagd voor dementie op jonge leeftijd

Uit recent gepubliceerd onderzoek van het Alzheimer Centrum Limburg van het Maastricht UMC+ is voor het eerst te zien dat er in Nederland tussen de 14.000 en 17.000 mensen onder de 65 te kampen hebben met dementie.

Volgens de onderzoekers is er meer aandacht nodig voor deze aandoening bij mensen op jonge leeftijd. De impact op patiënten en omgeving is groot, stellen zij.

Daarom wordt er nu gestart met het PRECODE-project. Dit project onderzoekt de prevalentie (welke aantallen) en incidentie (hoeveel nieuwe gevallen in een periode) van dementie op jonge leeftijd.

Patiënten met de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende variant van dementie op jonge leeftijd, zijn vaak beperkt in het houden van overzicht en hebben problemen met het handelen of het zichzelf duidelijk maken. Frontotemporale dementie, een vorm die veel vaker bij jonge dan bij oudere mensen voorkomt, kenmerkt zich vooral door veranderingen in gedrag, persoonlijkheid en emoties of juist taalproblemen.

Uit onderzoek blijkt dat door de specifieke verschijningsvormen in combinatie met de jonge leeftijd pas vaak na lange tijd dementie wordt gediagnosticeerd.

Meestal wordt iemand in eerste instantie gediagnosticeerd met overspannenheid, depressie of relatieproblematiek. Het gevolg hiervan is dat patiënten en hun omgeving vaak een lange periode van onduidelijkheid, onzekerheid, onbegrip en verdriet doormaken.

Volgens de onderzoekers is het ook maatschappelijk van belang dat duidelijk is hoe groot het probleem van dementie op jongere leeftijd is.