Oorlogsburgemeester krijgt eigen straat

De gemeente Maastricht eert oud-burgemeester Willem Michiels van Kessenich met een straat op de Groene Loper.

Michiels van Kessenich was burgemeester van 1937 tot 1967. In de latere oorlogsjaren (1941-1944) nam hij noodgedwongen afstand van zijn ambt.

Na de oorlog zette hij zich in om de oorlogsschade te herstellen. Door woningen en woonwijken aan te leggen werd de woningnood na de oorlog tegengegaan.

Naast de Burgemeester Michiels van Kessenichpassage, komt er ook een Schepenenpad. De straten komen te liggen tussen de President Rooseveltlaan en de Burgemeester van Oppenstraat.

Het is overigens niet de eerste straat die naar de oorlogsburgemeester wordt vernoemd. Zowel Limbricht en Mheer kennen beide een Michiels van Kessenichstraat.