Natuurtuinen Jekerdal volgend jaar open voor publiek

De redding van de Natuurtuinen in de wijk Jekerdal lijkt dichtbij. Begin dit jaar moest beheerder CNME - Centrum voor Natuur en Milieu-educatie- de activiteiten aldaar stoppen vanwege gemeentelijke bezuinigingen. Onderzoek en overleg met de overige gebruikers en andere mogelijke partners heeft nu laten zien dat voortgang in de vorm zoals die was de beste optie is.

Dat betekent dat de huidige partners, het IVN Maastricht, MIK, de Buurderij en de Vrienden Natuurtuinen Jekerdal van de faciliteiten gebruik kunnen blijven maken. In het beste scenario komen er ook een aantal nieuwe gebruikers bij, het gaat dan om instellingen met een sociaal maatschappelijke grondslag en organisaties op het gebied van geestelijke gezondheidszorg. Met de nabijgelegen ponyclub wordt overlegd of deze één van de gebouwen op het gebied als ontvangstruimte kan gaan gebruiken. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de Natuurtuinen begin volgend jaar weer open voor publiek.