Wegwijsborden niet meer verlicht

De gemeente laat momenteel de blauwe wegwijzerborden aanpassen.

Deze waren tot nu in de avond en nacht verlicht. Maar omdat Maastricht in ieder geval in 2030 energieneutraal wil zijn, verandert dit.

De nieuwe wegwijzers krijgen een speciaal reflecterende folie, zodat ze ook in het donker goed zichtbaar zijn voor weggebruikers. De gemeente denkt rond 25 juni klaar te zijn met de aanpak van alle bebording.