Autobezit in Maastricht met 7,9% gedaald

Waar in Limburg tussen 2005 en 2020 het autobezit met 9,2% is gestegen, zag Maastricht een daling van 7,9% ten opzichte van vijftien jaar geleden.

Vaals is de enige andere gemeente die een daling zag (4%), de overige 29 gemeenten zagen dus een stijging. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van de meest recente data van een CBS-onderzoek.

In Limburg hebben huishoudens gemiddeld 1,07 auto’s op de oprit staan. Volgens Independer valt de 0,64 auto’s per huishouden in Maastricht grotendeels te verklaren omdat in onze stad veel bereikbaar is zonder auto.